Regulamin konkursu

Celebrujemy 15-l ecie działalności

GOLDEN PIXEL STUDIO

? URODZINOWY KONKURS
Regulamin konkursu
„Celebrujemy 15-lecie działalności”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma Golden Pixel z siedzibą w Anglii.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
6. Konkurs trwa od 29.05.2023 godz. 22:00, do 09.06.2023 do godz. 24:00.
7. Losowanie trzech nagród oraz wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 10.06.2023 na fanpagu. Wyniki będą w relacji i pod postem konkursowym.
8. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: www.fb.com/foto.patalan.
9. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli uczestnik polubi/zaobserwuje fanpage www.fb.com/foto.patalan oraz Instagram www.instagram.com/patalan.pl

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na:

? sesja zdjęciowa (wartość 600zł) www.patalan.pl
? wideo (wartość 950zł) www.patalan.eu
? strona internetowa (wartość 1685zł) www.goldenpixel.pl

Skopiowaniu jednej z wybranych dla siebie nagród i wstawienie jej w komentarzu konkursowym;
Przykład: ? wideo (wartość 950zł) www.patalan.eu

Udostępnieniu publicznie postu na swoim profilu Facebooka

 1. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.
 2. W konkursie zostanie wyłonionych 3 zwycięzców.
 3. W przypadku, gdy nie będzie chętnych osób na którąś z opcji konkursowych, wtedy losujemy ogólnie 3 nagrody z tych wybieranych przez uczestników konkursu.
 4. Losowanie zwycięscy po zweryfikowaniu regulaminu odbędzie się w Relacji facebookowej na żywo.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook lub Instagramie.

Nagroda

16. Nagrodami w konkursie są trzy vouchery na:

1. ? Sesję zdjęciową o wartości 600 zł

 • Sesja fotograficzna dla 1 lub 2 osób (ok. 2h)
 • Rodzaj sesji do ustalenia (portretowa, plenerowa, narzeczeńska, kobieca)
 • Miejsce sesji: Białystok, Łomża, Warszawa
 • Przekazanie 6 zdjęć w formie cyfrowej
 • Wglądówki ujęć z sesji do Twojego wyboru
 • Autorski retusz wybranych zdjęć

2. ? Wideo o wartości 950 zł

 • Jeden operator – czas nagrywek ok. 1,5h
 • Czas filmu po montażu max. 1 min
 • Jakość materiału Full HD
 • Rodzaj nagrania do ustalenia (wideo kobiece, dla pary, film promocyjny, na social media lub OnlyFans)
 • Miejsce sesji: Białystok, Łomża, Warszawa

3. ? Stronę internetową o wartość 1685 zł

 • Rodzaj strony: strona firmowa
 • Wielkość strony: do 5 podstron
 • Wygląd: estetyczna WIZYTÓWKA
 • Dodatkowe Funkcjonalności: SSL
 • Galeria zdjęć
 • Formularz kontaktowy
 • Hosting 1GB (na okres 1 roku)
 • Domena – jeżeli będzie DOSTĘPNA (na okres 1 roku)
 • Firmowy E-mail
 • Pakiety wsparcia IT: 1h/mc

UWAGA: (Dostarczenie materiałów: tekstowych, grafik, multimediów, logo i danych kontaktowych należą do zwycięzcy konkursu!)

Postanowienia związane z nagrodami

16 a. Nagród / voucherów nie można zamienić na środki pieniężne.
16 b. Vouchery można sprezentować innej osobie, jednak ta musi zgodzić się na udostępnienie swoich danych (imię i nazwisko) w ramach konkursowych.
17. Nagrodę w postaci vouchera, na określoną nagrodę można wykorzystać do 31.08.2023 roku. Po tym czasie Nagrody tracą ważność i nie można ubiegać się o ich przedłużenie czy też zwrot środków pieniężnach.
18. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
21. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

22. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: mariusz@patalan.eu lub poprzez Fanpage
23. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji.
24. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

25. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Spółka Golden Pixel z siedzibą w Anglii.
26. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku oraz Instagram.
27. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy oraz innych nagrodzonych osobach, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

28. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage organizatora.
29. Zwycięscy konkursu zgadzają się na udostępnienie wizerunku, zdjęć z sesji, materiału wideo jak również informacji o stronie internetowej na dostępnych kanałach w social mediach i stronach Organizatora. Na czas do 5 lat.
30. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

29/05/23 g. 21:30